Raamatukogusõnastik

eesti:
digioskused
digipädevus

inglise:
digital competence
digital literacy

saksa:
digitale Kompetenz
digitale Schriftkundigkeit

soome:
digikompetenssi
digilukutaito
digipätevyys

prantsuse:
compétence numérique
littératie numérique

vene:
цифровая грамотность
цифровая компетентность

seletus:
suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas ühiskonnas; digipädevuse 5 osaoskust:info haldamine, suhtlemine digikeskkondades, sisuloome, turvalisus kasutamisel, sobivate digivõtete ja –vahendite kasutamine


Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018