Raamatukogusõnastik

eesti:
digikirjaoskus
digipädevus

inglise:
digital competence
digital literacy

saksa:
digitale Kompetenz
digitale Schriftkundigkeit

soome:
digikompetenssi
digilukutaito
digipätevyys
digitaalinen lukutaito

prantsuse:
compétence numérique
littératie numérique

vene:
цифровая грамотность
цифровая компетентность

seletus:
suutlikkus kasutada uuenevat digitehnoloogiat toimetulekuks kiiresti muutuvas ühiskonnas. Digipädevuse 5 osaoskust:info haldamine, suhtlemine digikeskkondades, sisuloome, turvalisus kasutamisel, sobivate digivõtete ja –vahendite kasutamine.


Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018