Raamatukogusõnastik

eesti:
IKT
info- ja kommunikatsioonitehnoloogia
info- ja sidetehnika
info- ja sidetehnoloogia

inglise:
ICT
information and communication technology

saksa:
IKT
Informations- und Kommunikationstechnologie

soome:
tieto- ja viestintätekniikka
tieto- ja viestintäteknologia

prantsuse:
technologies de l'information et de la communication
TIC

vene:
ИКТ
информационные и коммуникационные технологии

seletus:
andmete töötlemise, salvestamise ja edastamise tehniliste vahendite, meetodite ning võtete koondnimetus, infotehnoloogia mõiste laiendus, mis rõhutab ühtsete sidevõrkude osatähtsust arvutite, andmemassiivide, audiovisuaalsüsteemide, kaugsidevahendite jms koondumises


Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018