Raamatukogusõnastik

eesti:
andmekogude register

inglise:
directory of data files
register of data files

soome:
tietorekisteri

prantsuse:
register des fichiers de données

seletus:
andmekogumite loetelu koos nende sisu ja otstarbe kirjeldusega


Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018