Raamatukogusõnastik

eesti:
kriitiliste juhtumite meetod

inglise:
critical incident technique

seletus:
uurimisviis mingi sündmuse või kogemuse kõige meeldejäävamate aspektide väljatoomiseks

MÄRKUS Kriitiliste juhtumite meetodit võib kasutada individuaalintervjuus, fookusgrupiintervjuus või küsitluses.

[EVS-ISO 16439:2016]


Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018