Raamatukogusõnastik

eesti:
väärtus

inglise:
value

seletus:
raamatukogudele huvirühmade poolt (rahastavad institutsioonid, poliitikud, avalikkus, kasutajad, personal) omistatud tähtsus, mis tuleneb tegeliku või potentsiaalse kasu tajumisest

MÄRKUS Võib hõlmata ka rahalist väärtust.

[EVS-ISO 16439:2016]


Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018