Raamatukogusõnastik

eesti:
kasutajate rahulolu küsitlus

inglise:
user satisfaction survey

seletus:
kasutajate valimi hulgas läbi viidud küsitlus, millega selgitatakse välja, kuidas nad hindavad oma raamatukogukogemust, ning küsitakse parendusettepanekuid

MÄRKUS 1 Küsitluse võib läbi viia silmast silma, küsitluslehtede abil, telefoni, e-posti või Interneti teel.

MÄRKUS 2 Küsitlus võib sisaldada küsimusi kasutaja staatuse kohta ning selle kohta, kui sageli ja kuidas nad tavaliselt kasutavad raamatukogu ressursse ja teenuseid.

MÄRKUS 3 Longituuduuringu puhul viiakse sama või sarnase uurimisinstrumendiga uuring läbi teatud ajavahemike järel rohkem kui üks kord, eesmärgiga mõõta muutusi kasutamise, tajumise, hoiakute vms mustrites.

[EVS-ISO 16439:2016]


Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018