Raamatukogusõnastik

eesti:
küsitlus

inglise:
survey

seletus:
andmekogumismeetod, mille puhul kasutatakse kirjalikke küsimustikke info kogumiseks määratletud populatsioonilt või selle valimilt

MÄRKUS Küsitluse võib läbi viia silmast silma, küsitluslehtede abil, telefoni, e-posti või Interneti teel.

[EVS-ISO 16439:2016]


Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018