Raamatukogusõnastik

eesti:
sotsiaalne investeeringutasuvus

inglise:
social return on investment
SROI

seletus:
meetod mitterahalise väärtuse mõõtmiseks (nt keskkonna- ja sotsiaalne väärtus, mis ei kajastu tavapärases finantsaruandes)

[EVS-ISO 16439:2016]


Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018