Raamatukogusõnastik

eesti:
enesevaatlus

inglise:
self-recording

seletus:
oma käitumise ja/või hoiakute kirjapanek info hankimise ja kasutamise ajal teatud perioodi jooksul, tavaliselt päeviku vormis

MÄRKUS 1 Kirjapanekut saab kasutada raamatukogu mõju väljaselgitamiseks.

MÄRKUS 2 Päevik võib olla struktureeritud, sisaldades juhiseid vaadeldavate asjaolude kohta, või mittestruktureeritud, jättes asjaolude valiku kirjutaja hooleks.

[EVS-ISO 16439:2016]


Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018