Raamatukogusõnastik

eesti:
investeeringutasuvus

inglise:
return on investment
ROI

seletus:
raamatukogu majandusliku kogukasu ja investeeritud vahendite summa suhe

MÄRKUS 1 Investeeringutasuvus arvutatakse tavaliselt rahandusaasta kohta, jagades eelarvestatud majanduskasu raamatukogu kogukuludega.

MÄRKUS 2 Investeeringutasuvuse saab arvutada nii kogu raamatukogu kui ka ühe kindla teenuse kohta.

[EVS-ISO 16439:2016]


Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018