Raamatukogusõnastik

eesti:
küsimustik

inglise:
questionnaire

seletus:
küsimuste komplekt küsitluse või (pool)struktureeritud intervjuu jaoks

MÄRKUS Küsimused võivad olla suletud (vastatavad ühe või mitme etteantud vastuse äramärkimisega) või avatud (nõudes osavõtjatelt oma sõnadega vastust).

[EVS-ISO 16439:2016]


Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018