Raamatukogusõnastik

eesti:
kvantitatiivsed andmed

inglise:
quantitative data

seletus:
arvulised andmed, mis väljendavad kvantiteeti, kogust või ulatust ning alluvad statistilisele töötlusele

MÄRKUS Kvantitatiivseid andmeid väljendatakse tavaliselt mõõtühikutes, nt laenutuste arv, raamatukogu külastanud intervjueeritavate protsent.

[EVS-ISO 16439:2016]


Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018