Raamatukogusõnastik

eesti:
kvalitatiivsed andmed

inglise:
qualitative data

seletus:
andmed, mis kirjeldavad, kuid ei mõõda objekti tunnuseid või omadusi, eriti inimtegevuste põhjusi kirjeldavad andmed

MÄRKUS Tunnustele võib omistada numbriliselt tähistatud kategooriaid.

[EVS-ISO 16439:2016]


Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018