Raamatukogusõnastik

eesti:
vaatlus

inglise:
observation

seletus:
andmekogumismeetod, mille puhul jälgitakse huvipakkuvat olukorda ja protokollitakse asjakohased faktid, tegevused ja käitumine

MÄRKUS Uurija võib käitumist vaadeldes kasutada hindamisskaalasid.

[EVS-ISO 16439:2016]


Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018