Raamatukogusõnastik

eesti:
mittekasutaja

inglise:
non-user

seletus:
isik, kes kuulub mingi raamatukogu teenindatavate hulka, kuid ei kasuta selle raamatukogu füüsilisi ega/või e-teenuseid

MÄRKUS Hõlmab ka raamatukogu endisi kasutajaid.

[EVS-ISO 16439:2016]


Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018