Raamatukogusõnastik

eesti:
fookusgrupiintervjuu

inglise:
focus group discussion
focus group interview

seletus:
grupiintervjuu, mis seisneb väikesearvulise valitud isikute rühma modereeritud arutelus mingil moderaatori sissejuhatatud teemal

[EVS-ISO 16439:2016]


Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018