Raamatukogusõnastik

eesti:
majanduslik mõju

inglise:
economic impact

seletus:
poliitika, institutsiooni, programmi või sündmuse mõju antud piirkonna majandusele

MÄRKUS Majanduslikku mõju mõõdetakse tavaliselt majanduskasvu seisukohalt (väljundi või lisandväärtusena) ning sellest tulenevate muutustega tööhõives ja sissetulekutes (palkades).

[EVS-ISO 16439:2016]


Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018