Raamatukogusõnastik

eesti:
andmekaeve

inglise:
data mining

seletus:
andmetöötlusprotsess, millega tuvastatakse potentsiaalsed mustrid, kategoriseerides ja analüüsides eri vaatenurkadest kvantitatiivseid andmeid ning võttes kokku võimalikud seosed ja mõjutused

[EVS-ISO 16439:2016]


Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018