Raamatukogusõnastik

eesti:
kvaliteet

inglise:
quality

seletus:
määr, milleni olemuslike karakteristikute kogum nõudeid täidab

MÄRKUS 1 Terminit "kvaliteet" saab kasutada koos selliste omadussõnadega nagu "halb", "hea" või "suurepärane".

MÄRKUS 2 "Olemuslik" vastandina "omistatule" tähendab milleski olemasolevat, peamiselt püsivat karakteristikut.

[ALLIKAS: ISO 9000:2005, 3.1.1]

[EVS-ISO 11620:2015]


Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018