Raamatukogusõnastik

eesti:
tulemusindikaator

inglise:
performance indicator

seletus:
numbriline, sümboliline või sõnaline väljend, mis on tuletatud raamatukogustatistikast ja raamatukogutöö tulemuslikkust iseloomustavatest andmetest

[EVS-ISO 11620:2015; EVS-ISO 16439:2016]

Võrdle:   indikaator

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018