Raamatukogusõnastik

eesti:
eesmärk

inglise:
objective

seletus:
tegevusega taotletav konkreetne sihtmärk, mis aitab kaasa organisatsiooni sihtide saavutamisele

[EVS-ISO 11620:2015; EVS-ISO 16439:2016]


Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018