Raamatukogusõnastik

eesti:
metaandmed

inglise:
metadata

seletus:
struktureeritud andmed andmete kohta

MÄRKUS 1 Need andmed on seotud infosüsteemi või infoobjektiga ning loodud kirjeldamise, haldamise, õiguslike nõuete täitmise, tehnilise talitlemise, kasutamise ja säilitamise otstarbel.

MÄRKUS 2 Kohandatud Dublin Core Metadata Initiative’i määratlusest, 2005.

[EVS-ISO 11620:2015]


Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018