Raamatukogusõnastik

eesti:
TTE
täistööaja arvestuse ekvivalent

inglise:
FTE

seletus:
mõõtühik, mis võrdub ühe täistööajaga töötava inimese tööajaga aastas

MÄRKUS 1 Näiteks kui kolmest raamatukoguhoidjana töötavast inimesest töötab üks veerandtööajaga, üks poole tööajaga ja üks täistööajaga, siis on nende kolme inimese täistööaja arvestuse ekvivalent (TTE) 0,25 + 0,5 + 1,0 = 1,75 raamatukoguhoidjat.

MÄRKUS 2 Kõik raamatukogud ei pruugi kasutada TTE määramiseks ühesugust aasta töötundide arvu. Sellepärast tuleb raamatukogude võrdlemisel arvesse võtta võimalikke erinevusi töötundide arvus.

[EVS-ISO 11620:2015]


Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018