Raamatukogusõnastik

eesti:
raamatukogude kirjastustegevus

inglise:
publishing by libraries

prantsuse:
activité de publication par les bibliothèques

seletus:
raamatukogude kirjastamistegevused, teavikute kirjastamine müügiks või litsentsimine avalikkusele olenemata vormist

MÄRKUS 1. Kirjastamistegevuste hulka kuuluvad eksperthinnangu andmine, lepingute sõlmimine autorite ja teenusepakkujatega, käsikirjade toimetamine, nimetuse kujundamine ja tootmine, turustamine, levitamine, autoriõiguse haldamine, nõu andmine ja konsulteerimine jms.

MÄRKUS 2. Ei hõlma valminud teavikute arhiveerimist organisatsiooni digihoidlasse.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org


Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018