Raamatukogusõnastik

eesti:
koostööprojekt

inglise:
cooperative project

prantsuse:
projet de coopération

seletus:
institutsionaalne ja/või erirahastusega raamatukoguprojekt, mis toimub koostöös vähemalt ühe partneriga

MÄRKUS 1. Koostööprojekti partnerid võivad olla raamatukogud, arhiivid, muuseumid, ülikoolide teaduskonnad, kogukonnad või muud asutused.

MÄRKUS 2. Projektid võivad olla organiseeritud kohalikul, piirkondlikul, riiklikul või rahvusvahelisel tasandil.

MÄRKUS 3. Välja arvatud ad hoc koostöö.

MÄRKUS 4. Välja arvatud ühepoolne tasuline või tasustamata suhe, kus üks partner tegeleb ainult teenuste pakkumisega ja teine ainult vastuvõtmisega.

MÄRKUS 5. Välja arvatud mitme samas haldusüksuses asuva raamatukogu vaheline koostöö.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org


Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018