Raamatukogusõnastik

eesti:
kasutaja töökoht

inglise:
user place

prantsuse:
place de consultation

seletus:
kasutajaile mõeldud koht lugemiseks või õppimiseks, kas istekohtade ja seadmetega või ilma

MÄRKUS 1. Hõlmab kohti üksiktööruumides, seminari- ja õpperuumides, raamatukogu auviste ja lasteosakondades ning istekohti puhketubades, rühmatööruumides jne.

MÄRKUS 2. Ei hõlma kohti fuajeedes ega ruumides, mis on mõeldud kindlate ürituste jaoks. Välja on arvatud ka põrandapind ja padjad, kus kasutajad istuda võivad.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org


Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018