Raamatukogusõnastik

eesti:
kasulik pind

inglise:
usable area

prantsuse:
surface utile

seletus:
põrandapinna osa, mida kasutatakse hoone põhieesmärgi täitmiseks

MÄRKUS 1. Hõlmab lugejateeninduseks (sh puhke- ja vestlemisalad), hoidlateks, raamatukogu haldamiseks ja tehnilisteks teenusteks, ürituste, näituste ja koosolekute korraldamiseks jne kasutatavat pinda, seadmete ala, vahekäike, tualette ja koristaja ruume ning kõiki muid ruume, mida kasutatakse raamatukogu ressursside ja teeninduse jaoks.

MÄRKUS 2. Välja arvatud liikumiseks mõeldud ala (koridorid, trepid, liftišahtid ja sõidukite liiklusmaa).

MÄRKUS 3. Välja arvatud tehnilised ja abiruumid, kus asuvad hoone töötamiseks vajalikud seadmed (nt reoveepuhastusseadmed, kütteseadmed, konveier).

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.orgAutoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018