Raamatukogusõnastik

eesti:
rariteet

inglise:
rare book

prantsuse:
livre ancien

seletus:
enne 1800. aastat välja antud raamat või uuem raamat, mis on hinnaline piiratud väljaande, köite, pühenduste või muude sarnaste omaduste tõttu

MÄRKUS. Sellised nimetused kuuluvad tavaliselt erikogudesse, neil on spetsiaalsed kohaviidad ja need on paigutatud turvalisse piiratud juurdepääsuga ruumi.

EE MÄRKUS. Eestis on rariteedid enne 1861. aastat ilmunud eestikeelsed ja enne 1831. aastat ilmunud võõrkeelsed trükised ja käsikirjad, millel on ajalooline ja kultuuriväärtus.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org

Vaata ka:   haruldus
Vaata ka:   haruldus

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018