Raamatukogusõnastik

eesti:
raamatukogu kogu

inglise:
library collection

saksa:
Bibliotheksbestand

prantsuse:
collection

seletus:
kõik teavikud, mida raamatukogu pakub oma kasutajaile

MÄRKUS 1. Hõlmab kohapeal hoitavaid infoallikaid ja kaugressursse, millele on omandatud kasutusõigus.

MÄRKUS 2. Kasutusõiguse võib raamatukogu omandada ise, konsortsiumi kaudu ja/või välisrahastaja abiga.

MÄRKUS 3. Komplekteerimine tähendab teaviku teadlikku valikut, kasutusõiguse tagamist ja teaviku kajastamist elektronkataloogis või raamatukogu teistes andmebaasides. See ei hõlma RVL-i ja dokumendiedastust.

MÄRKUS 4. Ei hõlma linke Interneti-allikatele, millele raamatukogu ei ole taganud kasutusõigust seaduse, litsentsi, koostöölepingu ja/või muu kokkuleppe alusel. Eraldi arvestust tuleb pidada vaba juurdepääsuga Interneti-allikate kohta, mille raamatukogu on katalooginud oma elektronkataloogi või andmebaasi (vt jaotis 6.3.15).

MÄRKUS 5. Ei hõlma organisatsiooni digihoidlates olevaid teavikuid, kui raamatukogu tegeleb nimetuste kogumise ja/või arhiveerimisega, neid tuleb arvestada eraldi (vt A.3.6).

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de


Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018