Raamatukogusõnastik

eesti:
organisatsiooni digihoidla

inglise:
institutional repository

prantsuse:
dépôt institutionnel d'archives ouvertes

seletus:
avatud juurdepääsuga digihoidla organisatsiooni või organisatsioonide rühma väljaannete hoidmiseks, mille hulka kuuluvad näiteks e-väljaanded (nt teadusartiklid, konverentsiväljaanded, tehnilised aruanded, väitekirjad, õppematerjalid)

EE MÄRKUS. Digihoidla võib sisaldada ka piiratud juurdepääsuga väljaandeid.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org


Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018