Raamatukogusõnastik

eesti:
digitaalteavik

inglise:
digital document

saksa:
digitales Dokument

prantsuse:
document numérique

seletus:
piiritletud sisuga digitekkeline või digiteeritud informatsiooniüksus, mis on loodud või digiteeritud raamatukogus või komplekteeritud raamatukogu kogusse digitaalkujul

MÄRKUS 1. Hõlmab elektroonilisi raamatuid ja elektroonilisi patendikirjeldusi, võrgu kaudu kättesaadavaid auviseid ning muid digitaalteavikuid (nt aruandeid, kaardi- ja nooditeavikuid, trükifaile jne). Digitaalteavikute hulka ei kuulu andmebaasid ja elektroonilised jadaväljaanded.

MÄRKUS 2. Andmebaasides sisalduvad üksused kuuluvad jaotise 2.3.10 alla.

MÄRKUS 3. Digitaalteavik võib koosneda ühest või enamast failist.

MÄRKUS 4. Digitaalteavik koosneb ühest või mitmest e-sisuüksusest. Raamatukogu peab enne digiteerimist otsustama, milliseid sisuüksusi pärast otsida saab, nt jadaväljaannete artiklid või plaadil olevad laulud.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de


Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018