Raamatukogusõnastik

eesti:
CD-ROM
laserketas-püsimälu

inglise:
CD-ROM
compact disc read-only memory

saksa:
CD-ROM
Compact Disc Read-Only Memory

prantsuse:
cédérom
disque compact non inscriptible

seletus:
arvutipõhine informatsiooni talletamist ja taasesitamist võimaldav kandja, mis põhineb lasertehnoloogial ja sisaldab informatsiooni teksti ja/või multimeediumi vormis

MÄRKUS. CD-ROM-e arvestatakse ainult nendele talletatud informatsiooni järgi kas andmebaasi, digitaalteaviku või elektroonilise jadaväljaandena.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de


Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018