Raamatukogusõnastik

eesti:
viki

inglise:
wiki

prantsuse:
wiki

seletus:
veebirakendus, mille abil saavad kasutajad lisada sisu koostööl põhinevatele hüperteksti veebiallikatele (kaasautorsus), mida teised saavad toimetada (avatud toimetamine)

MÄRKUS 1. Autoriseerimine ja paroolid ei ole vajalikud.

MÄRKUS 2. Vikil võivad toimetamisprobleemide lahendamiseks olla eeskirjad, mis toimetamist ja protseduure reguleerivad.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org


Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018