Raamatukogusõnastik

eesti:
erivajadustega sihtrühmad

inglise:
target population with special needs

prantsuse:
population cible ayant des besoins spécifiques

seletus:
osa raamatukogu teenindatavatest, kellele on erivajaduste tõttu vaja pakkuda spetsiaalseid raamatukoguteenuseid

MÄRKUS 1. Erivajadus võib tuleneda füüsilisest või vaimsest puudest, majanduslikult ebasoodsast olukorrast (nt pikaajaline töötus), kultuurilistest erinevustest (nt teist keelt kõnelev inimene, riiki äsja saabunud isik), hariduslikust taustast või muudest asjaoludest, mille tõttu on isikul vajadus spetsiaalsete raamatukoguteenuste järele.

MÄRKUS 2. Ei hõlma lapsi, noori ja eakaid, kellel ei ole lisavajadusi.

MÄRKUS 3. Raamatukogul võib olla üle ühe erivajadustega teenindatavate rühma.

MÄRKUS 4. Isik võib kuuluda rohkem kui ühte sellisesse teenindatavate rühma.

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org
de: ISO 2789:2003, http://www.din-term.din.de


Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018