Raamatukogusõnastik

eesti:
infopäring

inglise:
reference question

prantsuse:
question de référence

seletus:
infonõue, millele vastamine eeldab raamatukogu personalilt ühe või enama infoallika tundmist ja/või kasutamist (trükised ja muud teavikud, andmebaasid, raamatukogu enda ja teiste asutuste kataloogid)

MÄRKUS 1. Kohandus standardist ANSI/NISO Z39.7-2004.

MÄRKUS 2. See võib hõlmata ka infoallikate soovitamist, tõlgendamist ja kasutusõpetust.

MÄRKUS 3. Üks infopäring võib sisaldada mitut küsimust.

MÄRKUS 4. Küsimus võib olla esitatud isiklikult, telefonitsi, postiga, faksiga või elektrooniliselt (e-posti, raamatukogu veebisaidi jt võrgusidevahendite kaudu).

MÄRKUS 5. Töökorraldusalaseid küsimusi (töötajate või ruumide otsing, küsimused lahtiolekuaegade või seadmete, nt lugejaprinterite või arvutiterminalide kasutamise kohta jms) ei arvestata selle jaotise alla (vt jaotist 2.2.13).

[EVS-ISO 2789:2014; EVS-ISO 16439:2016]

en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org


Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018