Raamatukogusõnastik

eesti:
väliskasutaja

inglise:
external user

prantsuse:
usager externe

seletus:
raamatukogu kasutaja, kes ei kuulu selle raamatukogu teenindatavasse sihtgruppi

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org


Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018