Raamatukogusõnastik

eesti:
hoiuraamatukogu

inglise:
storage library

prantsuse:
silo de stockage

seletus:
raamatukogu, mille peamine funktsioon on talletada teiste administratiivüksuste vähekasutatavaid teavikuid

MÄRKUS 1. Ei hõlma hoiuraamatukogusid, mis kuuluvad teise raamatukogu (nt rahvusraamatukogu või piirkonnaraamatukogu) juurde või valitsemisalasse.

MÄRKUS 2. Ei hõlma raamatukogusid, mille kogud jäävad hoiule andvate raamatukogude omandisse. Eelmainitud kogude ja nende kasutamise üle peetakse arvestust hoiule andvas raamatukogus.

et: EVS-ISO 2789:2014
en: EVS-ISO 2789:2014
fr: ISO 2789:2013, https://www.iso.org


Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018