Raamatukogusõnastik

eesti:
konserveerimistöötlus

inglise:
conservation treatment

seletus:
objekti(de) füüsikalis-keemiline muutmine nende säilitamise eesmärgil

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"


Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018