Raamatukogusõnastik

eesti:
aineline kultuuripärand
materiaalne kultuuripärand

inglise:
tangible cultural heritage

saksa:
materielles Kulturerbe

soome:
aineellinen kulttuuriperintö

prantsuse:
le patrimoine materiel

vene:
материальное культурное наследие

seletus:
inimese loodud või inimese ja looduse koosmõjust tekkinud esemed ja paigad, millel on aja- ja kultuurilooline või esteetiline väärtus

Vaata ka:   kultuuripärand
Võrdle:   digitaalne kultuuripärand
Võrdle:   vaimne kultuuripärand

Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018