Raamatukogusõnastik

eesti:
aineline kultuuripärand
materiaalne kultuuripärand

inglise:
material cultural heritage
tangible cultural heritage

seletus:
kultuuripärandi hulka kuuluvad materiaalsed ja füüsilised objektid

MÄRKUS: kohandus "Säilituskorralduse sõnastikust"


Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018