Raamatukogusõnastik

eesti:
kvalifitseeritud raamatukogutöötaja

inglise:
professional staff

seletus:
raamatukogus töötav inimene, kes on saanud raamatukogunduse ja/või infoteaduse alase ettevalmistuse ja kelle töö nõuab kutsealast koolitust

MÄRKUS. See ettevalmistus võib tähendada vastavat ametlikku haridust või pikemaajalist töötamist raamatukogus kogenud raamatukogutöötaja juhendamisel.

[EVS-ISO 2789:2007]


Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018