Raamatukogusõnastik

eesti:
seanss

inglise:
session

seletus:
kordaläinud pöördumine andmebaasi või elektronkataloogi

MÄRKUS 1. Seanss on kasutaja tegevuse üks tsükkel, mis tavaliselt algab siis, kui kasutaja võtab ühenduse andmebaasi või elektronkataloogiga, ja lõpeb andmebaasis teostatud toimingute lõpetamisega (andmebaasist väljalogimise või väljumisega) või kontrollaja lõppemisega kasutaja passiivsuse tõttu. Keskmine kontrollaeg on 30 min. Kui kasutatakse teistsugust kontrollaega, tuleb seda aruandes märkida.

MÄRKUS 2. Seansse raamatukogu veebisaidil arvestatakse virtuaalkülastustena.

MÄRKUS 3. Pöördumised avalehele tuleb välja jätta.

MÄRKUS 4. Võimalusel tuleb välja jätta otsimootorite päringud.

[EVS-ISO 2789:2007]


Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018