Raamatukogusõnastik

eesti:
allalaaditud e-sisuüksus

inglise:
content downloaded

seletus:
e-sisuüksus, mis on saadud kordaläinud päringu tulemusena andmebaasist, elektroonilisest jadaväljaandest või digitaalteavikust

[EVS-ISO 2789:2007]


Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018