Raamatukogusõnastik

eesti:
muu andmebaas

inglise:
other database

seletus:
andmebaas, mis sisaldab informatsiooni või arvandmeid, millest tavaliselt otsitakse teatud kindlaid andmeid (nt teatmikud, entsüklopeediad, sõnaraamatud, statistilised tabelid ja arvud ning valemite kogumid)

EESTI STANDARDI MÄRKUS. Andmebaas, mis ei ole (käesoleva standardi tähenduses) bibliograafiaandmebaas ega täistekstiandmebaas.

[EVS-ISO 2789:2007]


Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018