Raamatukogusõnastik

eesti:
täistekstiandmebaas

inglise:
full-text database

seletus:
originaaltekstide (monograafiate, aruannete, ajakirjaartiklite jne), noodi-, kaardi- või graafikateavikute digitaalkogu

MÄRKUS 1. Ei hõlma patendikirjeldusi ega elektroonilisi jadaväljaandeid.

MÄRKUS 2. Täistekstiandmebaasina tuleb arvestada ka andmebaasi, mis sisaldab täistekstide, liikuvate kujutiste või heli ja teiste elementide kombinatsiooni.

[EVS-ISO 2789:2007]


Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018