Raamatukogusõnastik

eesti:
bibliograafiaandmebaas

inglise:
abstract and indexing database

seletus:
tavaliselt ühise valdkonna või geograafilise piirkonnaga seotud perioodiliste ja/või muude väljaannete kohta koostatud bibliokirjete kogu

MÄRKUS. Hõlmab ka elektroonilisi bibliograafiavahendeid, mida trükistena arvestataks kui perioodikaväljaandeid. Ei hõlma täistekstiandmebaase.

[EVS-ISO 2789:2007]


Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018