Raamatukogusõnastik

eesti:
ülapealkiri

inglise:
avant-titre

seletus:
Põhipealkirja sissejuhatavad pealkirja täiendandmed, mis paiknevad tiitellehel või selle vastel põhipealkirjast kõrgemal. (ISBD)


Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018