Raamatukogusõnastik

eesti:
tiitelleht

inglise:
title page

seletus:
Tavaliselt väljaande alguses asetsev lehekülg, mis esitab kõige täielikuma informatsiooni väljaande ja selles sisalduva(te) teos(t)e kohta, andes kõige enam teavet pealkirja, vastutusandmete ning ilmumisandmete kohta. Kui tavaliselt tiitellehel esinevad andmed on ilma kordamata jagatud kahele vastakuti asetsevale leheküljele, vaadeldakse tiitellehena neid kahte lehekülge koos. (ISBD)


Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018