Raamatukogusõnastik

eesti:
sarjaandmed
seeriaandmed

inglise:
series statement

seletus:
Tähtsamad seeria identifitseerimiseks vajalikud elemendid, k.a üksikväljaannete järjenumbrid seerias. Termin hõlmab ka andmeid selle kohta, et väljaanne on mitmeosalise väljaande osa. (ISBD)


Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018