Raamatukogusõnastik

eesti:
põhipealkiri

inglise:
title proper

seletus:
Väljaande tähtsaim pealkiri, s.o väljaande pealkiri tiitellehel või selle vastel antud kujul. Põhipealkiri võib sisaldada alternatiivpealkirja, kuid mitte rööppealkirju ega pealkirja täiendandmeid. Kui väljaanne sisaldab mitut teost, on põhipealkirjaks koondpealkiri. Kui väljaanne sisaldab mitut teost, kuid koondpealkiri puudub, on tegemist põhipealkirjata väljaandega. Seerial, allseerial, jaotisel, lisal, osal jms on samuti oma põhipealkiri. Teatavad põhipealkirjad on mitmeosalised, koosnedes üldpealkirjast ja sõltuvpealkirja(de)st. (ISBD)


Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018