Raamatukogusõnastik

eesti:
kogu

inglise:
stock

seletus:
nende teavikute arv laadide (nt raamatud ja jadaväljaanded, mikrovormid, elektroonilised jadaväljaanded) kaupa, mida hoitakse kohapeal või kasutatakse kaugressursina, millele on vähemalt teatud ajavahemikuks omandatud kasutusõigus
[EVS-EN ISO 2789:2003]


Autoriõigus   Eesti Rahvusraamatukogu   2018